Aeroscan® testi kilpa- ja kuntourheilijoille

 

Urheilijoille ja kuntourheilijoille suunnatut testit ovat kestoltaan noin 45 minuuttia sisältäen lyhyen alku- ja loppuverryttelyn. Lisäksi tehdään alkuhaastattelu ja testitulosten alustava analysointi. Hapenottokyvyn mittaukset perustuvat aerolution-menetelmään. Testit voidaan tehdä juoksumatolla, ergometrillä tai soutaen ns. kynnystestinä tai maksimaalisena testinä kuitenkin väsymyksen aiheuttamat riskit huomioiden.

Hapenottokyky testi
Testissä selvitetään aerobinen- ja anaerobinen- kynnys (sykearvot ja vauhdit), lepoaineenvaihdunta sekä maksimaalinen hapenottokyky VO2max (l/min & ml/min/kg). Lisäksi testissä mitataan aineenvaihduntaa liikunnan eri rasituksilla (mm. kalorikulutus, absoluuttinen rasva-/ hiilihydraatti kulutus). Testi perustuu hapen ja hiilidioksidin mittaamiseen hengityksestä ja se suoritetaan  juoksumatolla, polkupyöräergometrillä (Daum Ergobike medical) tai soutaen (Consept2).
 
Hapenottokyky testi + laktaattitesti
Hapenottotestin aikana mitataan myös laktaattia säännöllisesti koko testin ajan. Näin saadaan lisätietoa aerobisesta ja anaerobisesta kynnyksestä, urheilijan laktaatin sietokyvystä sekä palautumisesta.
 
Kynnystesti / Laktaattitesti
Testissä selvitetään aerobisen ja anaerobisen kynnyksen sykearvot ja vauhdit. Saadaan tietoa urheilijan laktaatin sietokyvystä ja palautumisesta. Hapenottoa ei mitata. Testissä analysoidaan verinäytteitä LACTATE PLUS mittarilla tai vaihtoehtoisesti ilman verikokeita BSX Insight-laiteella.
 
Energia-/aineenvaihdunta analyysi tavoitesykealue harjoittelussa
Testissä mitataan tarkasti hapen-, energian-, rasvojen- ja hiilihydraattien kulutusta tavoitesykevälialueella. Testi on mahdollista tehdä, juosten, kävellen, pyörällä tai soutaen.
 
Kenttätestit
Ryhmille voidaan järjestää myös ns. kenttätestejä eli laktaattitestejä eri rasitustasoilla ryhmän tarpeen mukaan (esim. 6 x 1000m radalla tai mäessä mäkivetoharjoittelun yhteydessä).
 
 
TRIATHLONTESTI
Triathlontestissä yhdistetään submaksimaalinen pyörätesti (suora hapenottokyky testi) ja suora juoksumattotesti (suora hapenottokyky testi). 
Testi aloitetaan submaksimaalisella pyörätestillä, jossa poljentatehoa nostetaan 20-30 watilla 3 minuutin välein. Pyörätesti lopetetaan, kun anaerobinen kynnysteho on O2, CO2 ja VE muutoksen perusteella ohitettu. Pyöräestin jälkeen seuraa n. 15 minuutin aktiivinen palauttelu, jonka jälkeen suoritetaan juoksumattotesti uupumukseen asti tai sub.max (katso hapenottokyky  testaus). Lisäksi testi sisältää kehonkoostumus mittauksen FUTREX menetelmällä (Nir), palautumis kyvyn mittauksen suoran juoksumattotestin jälkeen, sekä hemoglobiini mittauksen HemoCue 200+ Hb mittarilla.
Triathlontesti soveltuu hyvin triathlonurheilijoille ja aktiivisesti triathlonia harrastaville kuntoilijoille joilla löytyy jo jonkin verran harjoitustaustaa triathlonissa. Triathlonharrastusta aloittelevien on suositeltavaa tehdä pyörä- ja juoksutesti erillisinä tai kevennettynä testinä.

 

Aeroscan® testi kuntoiluun ja painonhallintaan

 

Kevennetty hapenottokyky testi
Testissä määritetään elimistön aineenvaihduntaa levossa ja rasituksessa, ja se tehdään asiakkaan kunnon ja tuntemuksien mukaan. Tavoitteena ei ole selvittää maksimaalista hapenottoa vaan optimaaliset sykealueet painonhallinnassa ja terveysliikunnassa. Tuloksena saadaan mm. kalorikulutus, absoluuttinen rasvanpoltto, suhteellinen rasvanpoltto, absoluuttinen hiilihydraattien kulutus ja suhteellinen hiilihydraattien kulutus. Näin saadaan myös selvitettyä sykealue, jossa rasvaa palaa eniten. Testi perustuu hapen ja hiilidioksidin mittaamiseen hengityksestä Aerolution-menetelmällä ja se voidaan suorittaa juoksumatolla kävellen tai juosten, pyöräergometrilla sekä soutulaitteella. Myös verenpaine mitataan. Kesto on noin 20 minuuttia. Lisäksi tehdään alkuhaastattelu ja testitulosten analysointi.
 
Kuntokartoitus
Kuntokartoitusta ei tarvitse miettiä kuntotestinä, vaan tapana saada arvokasta tietoa kehon koostumuksesta, aineenvaihdunnasta ja lihaskunnosta. Kuntokartoituksessa saat tietoa rasva- ja hiilihydraattiaineenvaihdunnasta, esimerkiksi millä sykkeellä poltat tehokkaimmin rasvaa ja miten rasvanpolttoa voi parantaa. Kuntokartoituksessa käytämme laadukkaita laitteita, Aerolution-hengityskaasuanalysaattoria sekä Futrex 6050/XPc kehonkoostumusmittaria.
Aineenvaihduntatesti suoritetaan joko kävellen/juosten (juoksumatolla), ergopyörällä polkien, tai soutaen samalla tavalla kuin suorassa maksimaalisessa hapenottokyvyn testissä. Testiä ei tehdä uupumukseen asti.
 
Kehonkoostumusmittaus
Kehonkoostumusmittauksissa käytämme FUTREX 6050/XPc kehonkoostumusmittaria. Futrex kehonkoostumusmittarit perustuvat NIR teknologiaan (near infra red) jonka takia ne eivät ole alttiita kehonmuutoksille kuten nestetasapainolle. Mittaus voidaan tehdä ilman erityisvalmisteluja (diettejä, yms.) vaikkapa heti hapenottokyky testin jälkeen.

 

Aeroscan® testit yrityksille ja urheiluseuroille

 

Testaamme Sipoon Söderkullassa. Sovittaessa teemme testejä liikkutettavalla kalustolla myös muualla pääkaupunkiseudulla. Testipaikka ei ole sidottu, vaan voimme tulla tekemään testit vaikkapa yrityksesi, kuntosalille tai urheiluseurasi tiloihin.
Ryhmille ja urheiluseuroille teemme räätälöityjä testitapahtumia sekä yrityksille Tyhy-päiviä.